Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web


.


CỘNG ĐỒNG                                               5/14/2007 8:08:51 AM
 
“Đừng nghe những gì Phạm Thế Phương nói, hãy nhìn kỹ những gì Phạm Thế Phương  làm.”

Bản Minh Định Lập Trường của Asia

Lời Tòa Soạn: ..... Mọi bài viết trên Take2Tango chúng tôi xem xét cẩn trọng trước khi đăng và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Không có thế lực hay tiền bạc nào mua chuộc được Take2Tango và chúng tôi không bao giờ là công cụ của bất cứ ai. 

..... Ngày nào chưa nắm được đầy đủ chứng cứ trong tay, chúng tôi không kết tội vu vơ cho bất kỳ đoàn thể hay cá nhân nào.

Kính thưa quý đồng hương Tỵ Nạn Cộng Sản, 

Phạm Thế Phương vô cớ liên tiếp đăng các bài của đám Văn Bút do "Thái Thượng Hoàng nằm vùng" Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ đạo (Sơn Tùng, Lê Xuân Nhị, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Mạnh An Dân, v.v...)  bôi nhọ, đánh phá các ông Phạm Quang Trình, Nguyễn Bửu Thoại, Nguyễn Phước Đáng, Vũ Quang Trân... đã đủ cho độc giả thấy Take2Tango "không bao giờ là công cụ của bất cứ ai." (shit - not sic !)

Phạm Thế Phương còn đẻ ra cách "cậy đăng" để đăng bài vu khống, chụp mũ các ông Phạm Bá Hoa, Nguyễn Bửu Thoại, Phạm Long - Tổng Hội Thủ Đức theo yêu cầu của "nô tài" của Nguyễn Hữu Nghĩa là Nguyễn Thế, nhưng hắn vẫn to mồm "Ngày nào chưa nắm được đầy đủ chứng cứ trong tay, chúng tôi không kết tội vu vơ cho bất kỳ đoàn thể hay cá nhân nào." (shit - not sic !)

Vậy Phạm Thế Phương là ai, nếu không là đồng chí, đồng đảng của Nguyễn Hữu Nghĩa, Hoàng Duy Hùng, Võ Văn Sáu (Hồ Hởi), Nguyễn Thế. v.v... ?

“Đừng nghe những gì Phạm Thế Phương nói, hãy nhìn kỹ những gì Phạm Thế Phương làm.”

Trân trọng.

Copyright @ 2007 by Mien Bac Media Groups.Inc  Email: take2tango@gmail.com